Spar Eiendom AS

I KORTE TREKK
Spar Eiendom AS er en mellomstor entreprenørbedrift med Akershus og Oslo som geografisk nedslagsfelt. Bedriften består av fagfolk med bred erfaring fra alle typer byggeprosjekter og entreprisemodeller. Gjennom dette har selskapet tilegnet seg bred faglig og administrativkompetanse som totalentreprenør.

Siden starten i 2013, har Spar Eiendom vært et selskap i vekst. Selv om vi har ambisjoner om å vokse ytterligere, er vi opptatt av dette skal skje med største hensyn til kvalitet, HMS og økonomi. Med veletablerte administrative og økonomiske systemer, skal vi sikre kontrollert vekst og styrke vår posisjon i årene som kommer.

SPAR EIENDOM UTFØRER ALLE TYPER OPPDRAG
Spar Eiendom dekker de fleste fagområder. Foruten egne dyktige håndverkere i de fleste disipliner, har vi knyttet til oss solide samarbeidspartnere på de fagfelt vi ikke behersker selv. Vi benytter også statikere og andre konsulenter når vi trenger krevende beregninger for arbeidene som skal utføres.

Prosjekter sammensatt av flere faggrupper krever god byggeledelse og høy grad av oppfølging. For å sikre god og effektiv koordinering, er vi i Spar Eiendom opptatt av å være tilstede gjennom hele prosessen. Som din totalentreprenør og leverandør av alle håndverkstjenester, gjør vi det enklere for deg som kunde!

VI HAR LØSNINGEN FOR DITT PROSJEKT!
Spar Eiendom utfører alle typer oppdrag for byggherrer innen privat næringsliv, stat og kommune. Uansett prosjektets innhold og omfang, setter vi vår ære i å levere høy kvalitet. Selv om vi jobber i takt med den tekniske og faglige moderniseringen i bransjen, har vi samtidig som mål å ta vare på de gode håndverkstradisjonene.

Vi er godt kjent med Norsk Standard og utfører alle arbeider innenfor disse. Mesterbedrift, godkjent for ansvarsrett og andre relevante autorisasjoner er vårt kvalitetsstempel for å sikre forskriftsmessig gjnnomføring av alle oppdrag. Samtidig har vi hele tiden fokus på å oppdatere og styrke kompetansen på alle våre fagfelt.

Attention Required! | Cloudflare

Sorry, you have been blocked

You are unable to access subsidesports.com

Why have I been blocked?

This website is using a security service to protect itself from online attacks. The action you just performed triggered the security solution. There are several actions that could trigger this block including submitting a certain word or phrase, a SQL command or malformed data.

What can I do to resolve this?

You can email the site owner to let them know you were blocked. Please include what you were doing when this page came up and the Cloudflare Ray ID found at the bottom of this page.