Spar Eiendom AS

Spar Eiendom AS er en mellomstor entreprenørbedrift med hovedkontor i Platous gate i Oslo. Akershus og Oslo er virksomhetens geografiske nedslagsfelt. Spar Eiendom ble stiftet i 2013 og har nå i 3 år satt sin ære i å levere kvalitetsfylte produkter til våre kunder / oppdragsgivere. I samsvar med den tekniske og maskinelle utviklingen i våre fagområder, har vi også tatt vare på de gode gamle håndverkstradisjonene.

Selskapet er stolt over å inneha mesterpapirer og reklamerer for dette som en kvalitetssikring for våre kunder / oppdragsgivere.

Spar Eiendom utfører alle typer oppdrag
Vi benytter primært egne ansatte Men vi er også tilknyttet samarbeidspartnere i de fagfelt vi ikke behersker selv.
Vi benytter også statikere og andre konsulenter når vi trenger vanskelige beregninger for de arbeidene som skal utføres.

Vi er godt kjent med Norske Standarder og vi utfører alle våre arbeider innenfor disse.

Spar Eiendom ønsker hele tiden å fornye og styrke kompetansen i alle våre fagfelt.
Dette er også noe som kommer til uttrykk i alle våre kursbevis hos de forskjellige ansatte.
Spar Eiendom har ambisjoner om ytterligere vekst. Veksten skal være kontrollert og ikke gå på bekostning av kvalitet, HMS og økonomi. Det er etablert administrative og økonomiske systemer og rutiner for å kunne takle den planlagte veksten.

403 Forbidden

403 Forbidden

ERR_WEB_NGX_403