Rensing av kjeller og brannsikring

Spar Eiendom totalentreprenørAS har fått i oppdrag å rense kjeller på Grønland. Tette hull i vegger. Demontere og montere nye feieluker, Reparere skadet ventilasjons rør. Levere og montere lensepumper. Etablere permanent belysning. Male grunnet stål dragere og søyler i brannhemmende maling. Demontering remontering av branndører, bygge brannvegg. Underside av trapp isoleres og kles med branngips, gipset overflater sparkles og males

403 Forbidden

403 Forbidden

ERR_WEB_NGX_403