Rensing av kjeller og brannsikring

Spar Eiendom totalentreprenørAS har fått i oppdrag å rense kjeller på Grønland. Tette hull i vegger. Demontere og montere nye feieluker, Reparere skadet ventilasjons rør. Levere og montere lensepumper. Etablere permanent belysning. Male grunnet stål dragere og søyler i brannhemmende maling. Demontering remontering av branndører, bygge brannvegg. Underside av trapp isoleres og kles med branngips, gipset overflater sparkles og males

Offside 404 Page


Offside!

404 error - we're really sorry, this page has been flagged offside

The product maybe be temporarily out of stock so please email us for delivery information.
Or try one of the following options to view our great range of latest and clearance lines.