Skifting av tak på Grønlandsleiret 23

Skifting av tak Grønlandsleiret 23