Skifting av vinduer og balkongdører i Brugata 15

Spar Eiendom AS har fått i oppdrag fra Jens Evensen Eiendom å bytte ut vinduer og bankongdører i Brugata 15 (97 enheter).Samtidig reparere pussskader og rense fasade.

403 Forbidden

403 Forbidden

ERR_WEB_NGX_403