Totalrenovering av leilighet på Grønland

Total renovering av leilighet på Grønland

Når vi kom leiligheten var tom. Gulvet ble skjev på den ene side 14 cm. Det var ingen bad ingen kjøkken.
Gulvet var rette og lagt nytt laminat, etablert nytt bad, levert og installert kjøkken. Nytt elektrisk og rør anlegg i leilighet.
Bygget nye vegger eksisterende vegger reparert og malt med ny farge

 

Attention Required! | Cloudflare

Sorry, you have been blocked

You are unable to access subsidesports.com

Why have I been blocked?

This website is using a security service to protect itself from online attacks. The action you just performed triggered the security solution. There are several actions that could trigger this block including submitting a certain word or phrase, a SQL command or malformed data.

What can I do to resolve this?

You can email the site owner to let them know you were blocked. Please include what you were doing when this page came up and the Cloudflare Ray ID found at the bottom of this page.