Utskifting av over 1800 vinduer og dører på Skovbakkenboretslag

Spar Eiendom AS – utfører alt av tømmerarbeid og monterer nye vinduer. Arbeidet bestilt av Forny AS